Desfumare şi trape de fum motorizate

Sisteme de desfumare şi trape de fum motorizate - oferim proiectare, distribuţie, instalare şi întreţinere.

Sharks Security este autorizată de IGSU pentru proiectarea, instalarea şi întreţinerea sistemelor şi instalaţiilor de semnalizare, alarmare şi alertare în caz de incendiu.

Prin procesul de desfumare se urmăreşte circulaţia aerului în spaţiul respectiv, prin evacuarea fumului şi introducerea de aer proaspăt. Sistemul de desfumare este destinat în mod special acoperişurilor clădirilor publice, halelor de producţie, unităţilor de cazare, şcolilor, spitalelor, etc. Conform noilor norme europene pentru securitatea în caz de incendiu, este necesar ca orice construcţie cu destinaţie industrială să fie prevăzută cu evacuatoare de fum şi căldură într-o proporţie de 1-5% din suprafaţa ei utilă, în funcţie de destinaţia şi riscul la incendiu al acesteia. Un sistem compex de desfumare este alcătuit din:

  • Trape de fum. Trapele de fum sunt dispozitive de evacuare a fumului ce se montează la partea superioară a construcţiei, putându-se încadra în luminatoare sau pe acoperiş. Ele pot fi acţionate manual sau automat. În cazul unui incendiu, trapele de reprezintă cel mai eficient şi sigur mod de a reduce impactul focului şi al gazelor toxice rezultate în urma arderii asupra oamenilor. Deoarece fumul prezintă o ameninţare serioasă asupra vieţilor oamenilor, beneficiile folosirii trapelor de fum sunt vitale impunându-şi prezenţa în orice proiect din domeniul construcţiilor. Dacă adăugăm sistemului un senzor de ploaie şi un comutator pentru ventilare, trapele de fum pot fi folosite pentru aerisirea zilnică a locaţiei.

  • Centrala de comandă. De regulă aceasta face parte din sistemul de detecţie şi avertizare incendiu, însă poate fi şi o centrală prevăzută cu acumulator care va opera una sau mai multe trape de fum.
  • Ventilatoare pentru evacuarea fumului.
  • Uşi rezistente la foc. Reprezintă elemente mobile de protecţie a golurilor de circulaţie şi au rolul de a limita extinderea incendiului şi de a opri trecerea fumului în spaţiile protejate.
  • Dispozitive de acţionare electrică a trapelor, ventilatoarelor, uşilor.

Paradox Teletech AVTech Soyal DSC Elmes Nice Global Fire Bentel Samsung Commax